De scholen van Abbo zijn allemaal opgericht door ouders en zijn verder uitgegroeid met (onderwijs-)professionals tot volwaardige kindcentra. Leren doe je immers met je hele lijf! Er is behalve voor spelen en kennis vergaren, ook aandacht voor voelen en willen, al vanaf het eerste levensjaar.

De kindcentra van Abbo zijn allemaal

opgericht door ouders

Het bestuur van ABBO bestaat

uit een sterk team

 • Bart van Bezooijen

  Toezichthouder

 • Tasin Yildiz

  Toezichthouder

 • Myrthe van Gurp

  Toezichthouder

 • Nieuwe collega?

  Bekijk onze vacatures

 • Mariete van den Bulck

  Toezichthouder

 • Conny van Loenhout

  Bestuurder

Ontmoet Marissa Buijs-Tanis

Ontmoet Marissa Buijs-Tanis

Externe vertrouwenspersoon

Mijn werk brengt veel diversiteit met zich mee, waar ik elke dag nog van leer en geniet. Ik vind het belangrijk dat de medewerker de gelegenheid krijgt zich in het volste vertrouwen uit te spreken en steun te zoeken om ongewenst gedrag te stoppen.

Als vertrouwenspersoon wil ik graag de onderwerpen ongewenste omgangsvormen en integriteit bespreekbaar maken en medewerkers weer in hun kracht zetten.

Aandacht voor passend beleid en signalen is van groot belang, waarbij ik in mijn adviserende rol van meerwaarde ben door knelpunten in de praktijk te vertalen naar een passend beleid of advies te geven aangaande de signalen en zichtbare trends.

Abbo zoekt de samenwerking

op met partners en gemeenten