Voorschoolse Educatie in de kinderopvang

Wilt u meer weten over de VVE methode Piramide, klik dan op de bijgevoegde bestand.

Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die vanuit het consultatiebureau een VVE verklaring krijgen komen in aanmerkingen voor een peuterplaats VVE. VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. In de Abbo Kindcentra wordt er Voorschoolse Educatie aangeboden (VE)  Deze VVE verklaring wordt bij het 4e jaar overgedragen aan de basisschool. Hierdoor wordt een doorgaande ontwikkel/leerlijn gewaarborgd.

Deze zogenoemde doelgroep peuters kunnen vanaf 2,5 jarige leeftijd tot het moment waarop zij naar de basisschool uitstromen, 960 uur VE aangeboden krijgen.

Klik hieronder om te lezen hoe deze uren bij de kinderopvang ingedeeld worden in: