Pedagogische doelen

Dagverblijf en peuteropvang

Het is een hele stap: je kindje naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang. Hoe je het ook draait of keert, je geeft je zoon/dochter een deel van de tijd uit handen. De verzorging en opvoeding wordt gedeeld met de pedagogisch professionals in wie je vertrouwen hebt, maar die in het begin toch “vreemden” zijn. Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is om het ‘vreemde’ zo snel mogelijk te laten verdwijnen; zodat zowel kinderen als ouders zich thuis voelen in ons kindcentrum. Wij bieden een omgeving waarin kinderen zicht veilig en vertrouwd voelen en waarin ze samen met andere kinderen spelenderwijs kunnen leren.

Buitenschoolse opvang

Ook in onze buitenschoolse opvang is het belangrijkste uitgangspunt om het zo huiselijk mogelijk te laten zijn. Dit komt terug in de inrichting en indeling van de ruimte, maar ook in de dagindeling en de voeding. De buitenschoolse opvang is vrije tijd. Dat betekent dat kinderen bij ons deze tijd zelf mogen invullen. Zij kunnen er voor kiezen om niet mee te doen met de georganiseerde activiteiten. Maar tegelijk proberen wij de kinderen wel te stimuleren en uit te dagen om eens iets nieuws of iets anders te ondernemen en zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.