Mamaloe kinderopvang

Abbo heeft een unieke samenwerking met Kinderopvang Mamaloe. Samen met Kinderopvang Mamaloe vormt Abbo op elke locatie een kindcentrum. Alle voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar worden op iedere locatie aangeboden. Het betreft kinderopvang van 0 tot 4 jaar en peuteropvang van 2 tot 4 jaar. Ook tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang wordt aangeboden. Bij alle voorzieningen die Kinderopvang Mamaloe op de locatie aanbiedt, sluit zij aan bij het onderwijsconcept van de school.

Wat ons verbindt, is dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen manier ontwikkelt, leert en groeit.

Kinderopvang Mamaloe heeft bewust gekozen voor verticale groepssamenstellingen, waarin de kinderen, grotendeels in groepen van 0 -2 jaar, 0 – 4 jaar, 2- 4 jaar en 4 – 13 jaar opgevangen worden. Wij zijn van mening dat kinderen hierdoor individueel beter tot hun recht komen voor wat zijn/haar ontwikkeling betreft. In een dergelijke “verticale” samenstelling kan elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Dit geldt voor zowel de kinderen die zich sneller dan de gemiddelde ontwikkelingslijn ontwikkelen, maar zeker ook voor de kinderen die zich net iets langzamer ontwikkelen.

Het team en leidinggevende van Mamaloe en het team en directie van de basisschool vormen samen één team in het kindcentrum. Zij creëren samen de plek voor uw kind om in zijn eigen tempo het beste uit zichzelf te halen.