Educto

Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Denk hierbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en hoogbegaafdheid. Educto heeft een kantoorvestiging in Bergen op Zoom.

Abbo werkt vooral samen met Educto op gebied van:

  • Vergoede dyslexiezorg Taallabyrinth;
  • Dyscalculie en rekenproblemen ‘Rekenlich’;
  • Dyslexiebegeleiding en begeleiding bij spelling en leesproblemen ‘Leestalen’;
  • Dynamische logopedie Taalreis;
  • PO/VO, een vloeiende overstap van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO).

Deze samenwerking vindt plaats op de kindcentra. Voor de begeleiding van leerlingen wordt er op de scholen een praktijkruimte voor Educto ingericht. Daarnaast is buiten de schooluren de praktijkruimte ook bereikbaar voor ouders die hun kind(eren) niet op het betreffende kindcentrum hebben, maar wel van de diensten van Educto gebruik wensen te maken. Tussen Educto en het team van de school vindt kennisuitwisseling plaats. Begeleiding van kinderen vindt plaats tijdens lesuren. Ouderbetrokkenheid daarbij is een vanzelfsprekendheid en verplichting.