Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en CKB De Maagd

Vanuit de gedachte dat we kinderen hun talenten en mogelijkheden zo breed mogelijk willen laten ontdekken en ontwikkelen komt ook de zeer ruime aandacht voor cultuureducatie voort. Om dit goed vorm te geven, zijn op alle Abbo kindcentra gediplomeerde ICC-ers aanwezig. Zij begeleiden het schoolteam vanuit hun expertise in het doordacht vormgeven van de schoolcultuurvisie en de uitwerking daarvan richting de leerlingen. De kindcentra van Abbo volgen bij het opzetten en uitwerken van cultuureducatie de tools en richtlijnen van De Cultuur Loper. Naast begeleiding op schoolniveau door expertise vanuit Het Cultuurbedrijf, is vanuit de samenwerking tussen Abbo en het Cultuurbedrijf het project Leerorkest ontstaan. Binnen dit Leerorkest maken alle kinderen uit de groepen 5 en 6 kennis met klassieke muziekinstrumenten en leren hun gekozen instrument bespelen. Ook komen ze tot een uitvoering van een orkest met wel 160 leerlingen uit de groepen 5 en apart daarnaast een vergelijkbaar aantal leerlingen uit de groepen 6 van de scholen in Schouwburg de Maagd. Vanuit de discipline muziek past dit Leerorkest binnen de afzonderlijke cultuureducatievisies van de scholen en ook binnen de overkoepelde Abbo visie betreffende cultuureducatie en talentontwikkeling.

Enkele reacties van direct betrokkenen bij Het Leerorkest:

  • ‘Ik geniet er enorm van. ‘s Ochtends staan de kinderen stuiterend voor de deur en dan rommeldebommel, allemaal die trappen op, ze verspreiden zich over het gebouw – muziek uit alle hoeken en gaten en dan stuitert het weer de trappen af. Lachend naar binnen en lachend weer naar buiten.’
  • ‘Ik vind het hele project mooi. Binnen die 1500 kinderen zijn er veel die vanuit huis niet met een instrument in aanraking komen. We zien kinderen openbloeien die veelal vooral op de achtergrond aanwezig waren. Ze ontdekken nieuwe talenten bij zichzelf.’
  • ‘Voor mij gaat het over “verwondering”! In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst een instrument in de hand, nog geen idee wat de voor- en achterkant is. En na 2 of 3 lessen krijgen ze er een liedje uit! Dat is de eerste van een serie momenten van verwondering. Ze gaan luisteren naar elkaar in de kleine groepjes per instrument. Daarna de repetities met de verschillende instrumentgroepen. Steeds weer een nieuwe ervaring. En nu gaan we met elkaar een arrangement van Dance Monkey spelen met een zangtalent van het Centrum voor de kunsten Bergen op Zoom. De kinderen kennen haar van de Voice Kids, en zijn nu haar begeleidingsband. ‘Kunnen wij dat echt?’, vragen ze. Grote verwondering…’
  • ‘Die zaal vol trotse ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes, mensen die nog nooit een theater binnen zijn geweest. De energie die komt van die 170 kinderen op het podium. Ik zal graag alle moeite blijven doen om dit steeds weer te kunnen laten plaatsvinden. Dat hoor ik ook van de scholen. We vragen veel van de leerkrachten en toch willen ze heel graag dat hun school blijft meedoen.’