Brabantse Wal

Abbo maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal PO. De algemene doelstelling voor een samenwerkingsverband Passend Onderwijs is wettelijk vastgelegd:

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren. En wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO vertaalt deze doelstelling in de volgende missie: Elk kind krijgt de ondersteuning die zorgt voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling, waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering wordt behandeld. Het onderwijs in ons samenwerkingsverband biedt ieder kind een onderwijsplaats die past bij zijn ondersteuningsbehoefte. Dit onderwijs vindt zoveel mogelijk dichtbij de leefomgeving van het kind plaats en wordt verzorgd door leerkrachten die het onderwijs voortdurend afstemmen op de behoeften van de leerling.

Binnen de algemene visie en missie van het samenwerkingsverband zoeken we in alle Abbo kindcentra de juiste weg in optimale begeleiding van kinderen passend bij het unieke onderwijsconcept van die locatie.