Abbo bestaat uit 7 unieke kindcentra
met hun eigen onderwijsconcept

opgericht door ouders