Op elk van de Abbo kindcentra is dit het uitgangspunt van het onderwijs. Hier mag je spelen en leer je lezen, taal, rekenen en waar bijvoorbeeld de plaats Muizenhol ligt. Maar omdat het in het leven om nog veel meer draait, leer je er dus ook veel meer dan dat! 

Ieder kind is uniek. En ieder van hen leert, ontwikkelt en groeit

op zijn eigen manier

Leren doe je immers met je hele lijf!

Leren doe je immers met je hele lijf!

Daarom is er behalve voor spelen en kennis vergaren, ook aandacht voor voelen en willen. Al vanaf het eerste levensjaar. De zeven unieke kindcentra hebben elk een eigen onderwijsconcept, maar hebben duidelijk één ding gemeen: naast kwalitatief goed basisonderwijs is er ruimte en aandacht voor de ontwikkeling en het talent van elk kind. Vanuit verschillende invalshoeken delen we onze resultaten. Nog duidelijker is het om het resultaat te ervaren in onze kindcentra.

Tevreden ouders zijn

het eerlijkst

De Aanloop - Mariska, moeder van een leerling in groep 6
Als er ergens een plek is waar een kind zichzelf mag zijn, is het wel bij jullie!

De Aanloop - Mariska, moeder van een leerling in groep 6

De Aanloop - Like, moeder van een leerling in groep 7
Op de Aanloop zit niet alleen het kind op school, daar doen wij het samen!

De Aanloop - Like, moeder van een leerling in groep 7

De Rode Schouw
Als je aansluit bij een kind, dan gaat het groeien en ontwikkelen. Wij zijn heel blij met De Rode Schouw!

De Rode Schouw

De Rode Schouw
Heel erg fijn dat wij onze kinderen iedere dag gelukkig naar school zien gaan!

De Rode Schouw

De Zeeridder
Ik dacht altijd op de vrijeschool alle kinderen heel vrij waren in wat zij doen en mogen, ik heb nu gezien dat dit niet zo is. Er is juist heel veel structuur en regelmaat! Ze zijn vrij in hun ontwikkeling op een heel bijzondere manier.

De Zeeridder

Montessori - Sven Langenberg
Ik ervaar de school als een warme plek waar mijn kinderen op hun eigen manier kunnen leren en ontwikkelen. Het is een school waar ze samen met klasgenoten van verschillende leeftijden nieuwe dingen ontdekken en verkennen vanuit zelf proberen en doen.

Montessori - Sven Langenberg

De Krabbenkooi - Linda, moeder van een leerling
Die kleine vorm van contact, dat ze jou als ouder hebben gezien: dat is zoveel waard

De Krabbenkooi - Linda, moeder van een leerling

Kindcentrum Kiemkade
Alles in deze school is verbonden met de natuur

Kindcentrum Kiemkade

Wij hielden een tevredenheids-onderzoek onder leerlingen en hun ouders

Wij hielden een tevredenheids-onderzoek onder leerlingen en hun ouders

Om de twee jaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij alle ouders van basisschoolleerlingen in onze kindcentra. Dit gebeurt per school. De uitkomsten zijn voor ons erg belangrijk. Hier is immers weer een verbinding met de oorsprong van alle scholen die ooit zijn opgericht door ouders. Ouders die de wens voor een bepaalde vorm van onderwijs hadden. Vanuit de gedachte dat we samen met ouders hun kind(eren) laten groeien en ontwikkelen van baby tot eigenwijze puber, blijven we in gesprek en peilen we wat ouders en verzorgers daarbij belangrijk vinden.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken worden met ouders en verzorgers gedeeld en binnen oudergeledingen en het team besproken. Naast de ouder tevredenheidsonderzoeken worden jaarlijks op de kindcentra leerling tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Daarnaast worden er om de twee jaar tevredenheidsonderzoeken bij alle medewerkers afgenomen.

De zeven unieke kindcentra hebben elk een eigen onderwijsconcept, maar hebben duidelijk één ding gemeen: naast kwalitatief goed basisonderwijs is er ruimte en aandacht voor de ontwikkeling en het talent van elk kind. Wij zijn trots dat de Inspectie van het Onderwijs in het meest recente onderzoek in 2022 ons beoordeelt met een GOED! Iets wat wij als missie uitdragen.
PDF Document (2.96 MB)

Continu in

ontwikkeling

  • Momenteel zijn er geen items aanwezig.

Wij schrijven al

25 jaar geschiedenis

1997

1997

November

  • De VAS; Vereniging Algemene Scholen wordt beëindigd.
  • Stichting ABBO wordt statutair opgericht.
  • Stichting Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs.
1997

1997

November

Stichting ABBO bestaat uit de onderstaande  vier scholen in Bergen op Zoom.

  • Algemene School Oost.
  • Basisschool De Krabbenkooi.
  • Basisschool De Aanloop.
  • De Eerste Montessorischool.

 

2000

2000

Basisschool De Rode schouw in Halsteren komt als vijfde school bij ABBO.

2012-2013

2012-2013

Schooljaar

De bovenschoolse structuur verandert. Een algemeen directeur gaat aansturing geven aan bovenschoolse beleidsgebieden. De algemeen directeur werkt onder bevoegdheid van het bestuur van ABBO. Directeuren blijven integraal verantwoordelijk voor hun school.

2014

2014

juli

Brede school De Nieuwe Veste in Steenbergen komt als zesde school bij ABBO.

2018

2018

April

Een ouder vraagt aan het bestuur van ABBO of zij vrijeschoolonderwijs mogelijk willen malen in Bergen op Zoom en daarvoor een nieuwe school willen stichten.

2020

2020

Januari

 > ABBO krijgt een nieuwe bestuursvorm. Van een algemeen directeur en een bestuur wordt de overstap gemaakt naar een uitvoerend bestuurder en toezichthouders. Het zogenaamde One-Tier bestuursmodel.

2020

2020

Augustus

Vrijeschool de Zeeridder wordt geopend. De Zeeridder is een nieuw opgerichte school. De zevende school van ABBO.

2022

2022

November

Stichting ABBO bestaat 25 jaar! Onze nieuwe huisstijl en de naam Abbo kindcentra wordt gepresenteerd.

2022-2023

2022-2023

Schooljaar

Abbo viert het hele schooljaar feest i.v.m. het 25 jarig bestaan.

1997 1997 2000 2012-2013 2014 2018 2020 2020 2022 2022-2023