Een Kindcentrum is een plek waar kinderen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen, waar ze groeien van baby tot eigenwijze puber. Er zijn denkers en doeners, dromers, vechters en voelers. Presteerders, creatievelingen en bewegers... Elk kind is uniek. En elk van hen groeit, ontwikkelt en leert op zijn eigen manier. Op elk van de Abbo kindcentra is dit het uitgangspunt van de opvang en het onderwijs.

Elk kind is uniek en groeit, ontwikkelt en leert

op zijn eigen manier

Abbo bestaat uit 9 unieke kindcentra
met hun eigen visie op opvang en onderwijs

opgericht door ouders

Kindcentrum Kiezelrijk

Kindcentrum Kiezelrijk

Kindcentrum Kiezelrijk, waarin ben jij een kei? Wij willen kinderen uitdagen om te ontdekken wie ze zijn en wat zij kunnen en kennen. Zo hebben wij op school speurneuzen, boekenwurmen, kunstenaars, toneelspelers, slimmeriken, deugnieten, bezige bijtjes, flierefluiters en bofkonten. Want ieder kind is uniek!

Kindcentrum Kiemkade

Kindcentrum Kiemkade

Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkeling. Deze diversiteit maakt dat elk kind gebaat is bij een vrije, respectvolle leeromgeving. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn. De kinderen gaan bij ons samen op avontuur binnen een positieve, prikkelende en groene leeromgeving. De autonome sfeer stimuleert ontdekkingen en talentontwikkeling. 

Kindcentrum Montessori

Kindcentrum Montessori

Onze Montessorischool is een basisschool in het hart van Bergen op Zoom en heeft een wijk-, stads- en een streekfunctie. Met een visie die er zorg voor draagt dat kinderen zich stevig voelen, als basis om te groeien en leren. Wij richten ons montessorionderwijs in op de huidige tijd en maatschappij.

Kindcentrum De Krabbenkooi

Kindcentrum De Krabbenkooi

Kindcentrum ‘de Krabbenkooi’ verzorgt onderwijs en opvang in het hart van de Bergse binnenstad. In een fijne sfeer voelen alle kinderen zich welkom en worden zij gezien, gehoord en gewaardeerd. Peuters en kleuters ontdekken spelenderwijs in ons prachtige speelleercentrum. 

Kindcentrum De Rode Schouw

Kindcentrum De Rode Schouw

De Rode Schouw is een brede school voor talentontwikkeling, waar het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de kwaliteiten, talenten en hulpvraag van de leerling. Met onze diverse leerarrangementen en ons voltijd hoogbegaafdenonderwijs zijn wij passend voor ieder kind!

Kindcentrum De Aanloop

Kindcentrum De Aanloop

De Aanloop is een vrolijke kinderplaats voor onderzoekend en betekenisvol leren. Kinderen, ouders en medewerkers vormen een hechte, lerende gemeenschap, die verbindt, ruimte geeft en vernieuwt.

Kindcentrum De Zeeridder

Kindcentrum De Zeeridder

Onze school heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.  Ook de persoonlijkheidsvorming krijgt bij ons veel ruimte. Door lessen te verzorgen als muziek, toneel, handwerken, handvaardigheid en schilderen geven wij de kinderen de kans om zich als mens helemaal te ontwikkelen.

Basisschool het Kompas

Basisschool het Kompas

Basisschool het Kompas is een kleine, veilige basisschool met het Vignet Gezonde School op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid, waar Passend Onderwijs al jaren voorop staat.
Binnen onze school staat het kind centraal en is het onderwijs afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. ‘Het kind centraal in een vertrouwde omgeving’

Abbo zoekt de samenwerking

Wij vinden het belangrijk dat onze kindcentra een spil in de wijk zijn. Daarom zoeken we samenwerking met een breed scala aan partners. Zowel partners die in onze kindcentra het aanbod voor de kinderen vergroten, als partners die na schooltijd het aanbod voor alle bewoners in de wijk versterken. De kindcentra zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingspartners! 

Ruimte en aandacht voor ontwikkeling

en het talent van elk kind

Naast kwalitatief goed basisonderwijs is er ruimte en
aandacht voor de ontwikkeling en het talent van elk kind.
De Aanloop - Mariska, moeder van een leerling in groep 6
Als er ergens een plek is waar een kind zichzelf mag zijn, is het wel bij jullie!

De Aanloop - Mariska, moeder van een leerling in groep 6

De Aanloop - Like, moeder van een leerling in groep 7
Op de Aanloop zit niet alleen het kind op school, daar doen wij het samen!

De Aanloop - Like, moeder van een leerling in groep 7

De Rode Schouw
Als je aansluit bij een kind, dan gaat het groeien en ontwikkelen. Wij zijn heel blij met De Rode Schouw!

De Rode Schouw

De Rode Schouw
Heel erg fijn dat wij onze kinderen iedere dag gelukkig naar school zien gaan!

De Rode Schouw

De Zeeridder
Ik dacht altijd op de vrijeschool alle kinderen heel vrij waren in wat zij doen en mogen, ik heb nu gezien dat dit niet zo is. Er is juist heel veel structuur en regelmaat! Ze zijn vrij in hun ontwikkeling op een heel bijzondere manier.

De Zeeridder

Montessori - Sven Langenberg
Ik ervaar de school als een warme plek waar mijn kinderen op hun eigen manier kunnen leren en ontwikkelen. Het is een school waar ze samen met klasgenoten van verschillende leeftijden nieuwe dingen ontdekken en verkennen vanuit zelf proberen en doen.

Montessori - Sven Langenberg

De Krabbenkooi - Linda, moeder van een leerling
Die kleine vorm van contact, dat ze jou als ouder hebben gezien: dat is zoveel waard

De Krabbenkooi - Linda, moeder van een leerling

Kindcentrum Kiemkade
Alles in deze school is verbonden met de natuur

Kindcentrum Kiemkade